نوارتیپ آبیاری

نوارتیپ آبیاری و کاربرد آن در کشاورزی

 نوارتیپ آبیاری در سیستم‌های آبیاری قطره‌ای یا آبیاری موضعی به کار می‌رود. چون در این سیستم، آب فقط در نزدیکی گیاه روی زمین ریخته می‌شود، به آن آبیاری موضعی هم می‌گویند. این روش به خوبی می تواند جایگزین روش های ... ادامه مطلب