کاربرد لوله پلی اتیلن در آبیاری تحت فشار

کاربرد لوله پلی اتیلن پارس زانوس در آبیاری تحت فشار

آبیاری تحت فشار از جمله سیستم‌های آبیاری است که میتواند باعث صرفه جویی آب در مصرف شود و حتی سطح زیر کشت را نیز افزایش دهد. لذا با توجه به کمبود آب در کشور، صرفه جویی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

لوله پلی اتیلن در آبیاری تحت فشار 

آبیاری تحت فشار از جمله سیستم‌های آبیاری است که میتواند باعث صرفه جویی آب در مصرف شود و حتی سطح زیر کشت را نیز افزایش دهد. لذا با توجه به کمبود آب در کشور، صرفه جویی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

ایران یکی از کشورهای خشک و کم باران جهان به حساب آمده و متوسط بارندگی آن ۲۵۰ میلی متر است. متوسط بارندگی در استان یزد بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلی متر بوده که سالانه با کاهش سفره آب زیر زمینی و پایان رفتن آن مواجه هستیم.

آبیاری تحت فشار

پركاربردترين روش نصب خطوط لوله پلي اتيلن در بستر دريا موسوم به شناورسازي و جاگذاری در بستر آب مي‌باشد. اين روش در بيشتر پروژه‌هاي نصب در دريا استفاده شده و شامل هفت مرحله زير مي‌باشد:

  • انتخاب محل مناسب براي مراحل ساخت، اتصال و به آب اندازي لوله
  • تدارك منطقه اي جهت انتقال لوله از زمين به دريا و در صورت لزوم بستر سازي براي لوله زير دريا
  • اتصال قطعات لوله به هم و تبديل آنها به يك طول پيوسته
  • نصب وزنه‌هاي تعادل (اين مرحله ممكن است همراه مرحله بعدي انجام شود)
  • به آب اندازي خط لوله
  • غوطه ور ساختن لوله در محل مشخص شده
  • اتمام انتقال از زمين به بستر دريا

در هنگام استفاده لوله هاي پلي اتيلن در دريا براي آنها مسائلي همچون امكان تحت فشار بودن، جرم گرفتگي لوله، تخليه هوا، در معرض امواج و جريانات دريايي بودن مطرح بوده كه در هنگام طراحي و نصب بايد مدنظر قرار گيرند. همچنين اين لوله به تمركز تنش بسيار حساس می باشد، بنابراين بايد در نصب آنها دقت كافي صورت گيرد.

کاربرد لوله های پلی اتیلن

جهت لوله کشی در حوزه های گوناگون

نیاز به خدمات سفارشی دارید؟