البرز، شهرک صنعتی اشتهارد، ملاصدرای غربی، کوچه غزل اول، پلاک 4173
02637772267
02637772265
09123217638
لوله پلی اتیلنلوله پلی اتیلنلوله پلی اتیلن
لوله پلی اتیلنلوله پلی اتیلنلوله پلی اتیلن
شرکت تولید کننده پلی اتیلن | شرکت پلی اتیلن پارس زانوس انواع لوله های پلی اتیلن تک جداره آبرسانی و آبیاری تحت فشار را با کاربردهاي بسيار وسيع | جدیدترین تجهیزات و برترین تکنولوژِی

لوله پلی اتیلن

خاک ریختن روی لوله پلی اتیلن نصب شده

 

لوله پلی اتیلن , نصب لوله پلی اتیلن , توزیع لوله پلی اتیلن

قبل از آنکه حصول اطمینان ازکارکرد صحیح و مناسب تجهیزات پس از راه اندازی مجدد لوله پلی اتیلن نصب شده آغاز شود،پیمانکار مستلزم این است که اطراف و روی لوله پلی اتیلن را با خاک مناسب پرکرده ، تا خط لوله پلی اتیلن در جای خود ثابت بماند و بر اثر فشار داخلی از جای خود تکان نخورد. خط لوله پلی اتیلن لازم است تمام اتصالات در محل نصب لوله پلی اتیلن و متعلقات آن قابل رؤيت باشند تا در صورت نشت آب از آن بتوان محل نشت را  پيدا کرد.

لوله پلی اتیلن , نصب لوله پلی اتیلن , توزیع لوله پلی اتیلن

این عملیات خاک ریختن به عنوان خاکريزی مقدماتی شناخته می شود. پيمانکار موظف است قبل از انجام این عملیات، محل تمام اتصالي ها و متعلقات و شيرآلات را به مهندس مشاور اعلام کند تا مهندس مشاور با در نظر گرفتن آن و توجه ویژه به نوع اتصالات و شيرآلات و متعلقات، محل هايی از خط لوله پلی اتیلن را که اجازه می دهد زير پوشش خاکريزی مقدماتی قرار گرفته اند را، تعيين کند و به پيمانکار ابلاغ کند. مهندس مشاور نصب لوله پلی اتیلن اين محل ها را طوری تعيين خواهد کرد، که بدنه هر شاخه لوله پلی اتیلن  زير خاکريزی مقدماتی قرار گيرد، ولی اتصالات آن خارج از خاکريزی اولیه باشد.در خاکريزی مقدماتی ، لازم است نکات مربوط به نوع بسترسازی که برای خط لوله پلی اتیلن عمليات موضوع پيمان تعيين شده است،رعايت گردد.

لوله پلی اتیلن , نصب لوله پلی اتیلن , توزیع لوله پلی اتیلن

خاک ریختن مقدماتی  تا آنجا که با لوله پلی اتیلن تماس دارد، بايد با همان مصالحی انجام شود که در لوله های p.v.c برای خاک ریختن اولیه پروژه زير و اطراف لوله تعيين شده است. بقيه خاک ریزی اولیه نيز بايد مطابق مشخصات طرح انجام شود.در این عملیات همچنین بايد اطراف لوله پلی اتیلن را پر کرده و در چند لايه به طور يکنواخت انجام شود. حداقل ارتفاع خاکی که در مرحله اولیه خاکریزی روی تاج لوله پلی اتیلن ریخته میشود نباید بیشتر از 30 سانتيمتر باشد و در شرايط خاص، اين مقدار حداقل با توجه به مشخصات پروژه قابل تغییر است.

لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن آب آشامیدنی

لوله پلی اتیلن HDPE در تقاضای لوله های آب آشامیدنی برای تقریبا 50 سال استفاده شده است و تاکنون به تصویب و رشد در شهرداری ها رسیده است.  همچنین،لوله پلی اتیلن HDPE برای استفاده بیش از 30 سال برای لوله های فاضلاب استفاده شده است. تست لوله پلی اتیلن HDPE در خدمات فاضلاب به مدت 25 سال تغییرات قابل توجهی در خواص فیزیکی و شیمیایی مواد نشان نداد. همچنین ویژگی های منحصر به فرد لوله پلی اتیلن HDPE این محصول انتخابی برای کاربردهای متعدد لوله معدن است. این یک محصول ثابت شده در حوزه های ناهموار، آب و هوای شدید و تغییر محیط سایت است. لوله پلی اتیلن HDPE نیز در کاربرد لوله های صنعتی ترجیح داده می شود زیرا خصوصیات خطرناک بعضی از مواد شیمیایی که در لوله های صنعتی مورد حمل و نقل قرار می گیرند، توسط اتصال فیبر لوله پلی اتیلن HDPE محافظت می شود.

لوله پلی اتیلن , ساخت لوله پلی اتیلن , قیمت لوله پلی اتیلن , خرید لوله پلی اتیلن , نصب لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن

سیستم های دفع آب باران و فاضلاب با استفاده از لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن , ساخت لوله پلی اتیلن , توزیع لوله پلی اتیلن , خرید لوله پلی اتیلن , نصب لوله پلی اتیلن
آب حاصل از بارش باران در بام ها , حیاط ها , حیاط خلوت ها و نورگیر های فاقد سقف را باید به درون سیستم جمع آوری و دفع آب باران یا سیستم مشترک فاضلاب و آب باران هدایت نمود . برای این کار باید مقدار بارش محتمل برای هر کدام از فضاهای ذکر شده را محاسبه کرد .

لوله پلی اتیلن , ساخت لوله پلی اتیلن , توزیع لوله پلی اتیلن , خرید لوله پلی اتیلن , نصب لوله پلی اتیلن

اگرلوله های عمودی و افقی آب باران به شبکه مشترک فاضلاب و آب باران متصل می شوند ,برای جلوگیری از نفوذ بو و گاز های حاصل از فاضلاب به درون لوله های آب باران باید بر روی لوله های آب باران سیفون نصب کرد .برای این منظور می توان در روی هر کدام از لوله های عمودی آب باران به صورت جداگانه سیفون نصب نمود , و یا یک سیفون بر روی خط اصلی انتقال آب باران پیش بینی کرد .

نصب سیفون باید به گونه ای باشد که بتوان آن را به راحتی از طریق دریچه های بازدید که در دسترس قرار دارند تمیز نمود.لوله آب باران نباید به درون شبکه فاضلاب خانگی تخلیه شود و معمولا آن را به صورت جداگانه به درون چاه های جاذب هدایت می کنند . در مناطقی که شبکه فاضلاب شهری وجود دارد نیز معمولا باید آب باران هر ساختمان را جداگانه جمع آوری و به درون چاه های جاذب هدایت نمود و انتقال آن به شبکه فاضلاب شهری مجاز نمی باشد.

لوله پلی اتیلن , ساخت لوله پلی اتیلن , توزیع لوله پلی اتیلن , خرید لوله پلی اتیلن , نصب لوله پلی اتیلن

سیستم های دفع آب باران و فاضلاب بهداشتی یک ساختمان باید کاملا از یکدیگر جدا باشند , مگر آنکه سیستم فاضلاب از نوع سیستم مشترک باشد که در آن صورت فاضلاب و آب باران در یک لوله مشترک تخلیه خواهد شد.

لوله های عمودی آب باران را نباید برای دفع و هدایت فاضلاب و یا به عنوان لوله هواکش استفاده کرد . همچنین , لوله های فاضلاب و لوله های هوا کش را نمی توان به عنوان لوله عمودی آب باران مورد استفاده قرار داد .

لوله پلی اتیلن , ساخت لوله پلی اتیلن , توزیع لوله پلی اتیلن , خرید لوله پلی اتیلن , نصب لوله پلی اتیلن

تمام قسمت های بام (بجز قسمت هایی که به لوله آب بر (Gutter) تخلیه می شوند) باید دارای کف شوی آب باران (roof drain) باشند. این کفشوی ها باید دارای صافی باشند و مساحت سوراخ های آنها نباید کمتر از یک و نیم برابر مساحت مقطع لوله های عمودی و افقی آب باران متصل به آنها نباشد.در سیستم های به لوله Y مشترک می توان لوله آب باران را در سطح افق و توسط یک اتصال مشترک متصل کرد . اتصال لوله آب باران به لوله مشترک باید حداقل ١٠ فوت بعد از هرگونه انشعاب فاضلاب یا انشعاب لوله عمودی فاضلاب انجام شود.

تخلیه آب باران باید مستقل از شبکه فاضلاب بکشد .زیرا اولا حجم سیستم تصفیه را افزایش می دهد و ثانیا آب تمیزی است که می تواند به رودخانه ها ریخته شود و مورد استفاده کشاورزی و غیره قرار گیرد .

لوله پلی اتیلن , ساخت لوله پلی اتیلن , توزیع لوله پلی اتیلن , خرید لوله پلی اتیلن , نصب لوله پلی اتیلن

تست های بعد از نصب :

اول زمانی که هنوز لوازم بهداشتی نصب نشده اند. در این حالت باید دهانه های باز، بسته شوند و خوب آب بند شوند. سپس لوله ها رو پر از آب میکنیم. (قبل از تست باید حداقل دو روز لوله ها پر آب باشند). با تلمبه دستی (Test Pump) و از بالاترین قسمت لوله کشی با فشار ۱۰ بار به مدت حداقل یک ساعت تست رو انجام می دهیم.

دوم زمانی که وسایل بهداشتی نصب شده اند که باید فشار تست ۴ بار باشد و حداقل یک ساعت باید تحت تست باشد.

پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) برای کاربردهای آب شهری و صنعتی تقریبا برای 50 سال استفاده شده است. اتصالات گرمادهی شده HDPE یک ساختار لوله ی یکپارچه و بدون محدودیت را ایجاد می کنند که اجازه می دهد لوله از یک ناحیه به دیگری با حداقل اختلال در ترافیک و محیط زیست کشیده شود. مفصل فیوز نیز نفوذ به لوله را از بین می برد و به محیط بیرون می زند. HDPE دارای مزایای دیگری است که شامل مواد شیمیایی، سایش، خستگی، مقاومت لرزه ای و مقاومت در برابر خوردگی.

لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن اسپیرال

لوله پلی اتیلن , تولید لوله پلی اتیلن , ساخت لوله پلی اتیلن , توزیع لوله پلی اتیلن

لوله‌ پلی اتیلن اسپیرال همان لوله‌ پلی اتیلن کاروگیت است با این تفاوت که در فرایند تولید لوله‌ پلی اتیلن اسپیرال کاروگیت روش تولید مقداری متفاوت است و این به جهت نوع سایز لوله‌ پلی اتیلن اسپیرال کاروگیت می‌باشد که عموما سایزهای بین ۸۰۰ الی ۳۰۰۰ میلیمتر را شامل میشوند.

لوله‌ پلی اتیلن اسپیرال کاروگیت به صورت جوش لب به لب یا اکستروژنی به یکدیگر متصل می‌گردند و از استحکام بالایی نیز برخوردارند.

لوله پلی اتیلن , تولید لوله پلی اتیلن , ساخت لوله پلی اتیلن , توزیع لوله پلی اتیلن

فشار کاری یا همان فشار حلقوی در لوله‌ پلی اتیلن اسپیرال کاروگیت می‌تواند ۱۶ کیلو نیوتن ,۳۱٫۵ کیلو نیوتن ,۶۴ کیلو نیوتن باشد که این فشار ارتباط مستقیم با ضخامت کنگره‌ها و جداره بیرونی لوله‌ پلی اتیلن اسپیرال کاروگیت دارد ضمن اینکه فاصله بین کنگره‌ های لوله‌های اسپیرال کاروگیت نیز در فشار حلقوی لوله‌های کاروگیت تاثیر گذار می‌باشد.

لوله‌ پلی اتیلن اسپیرال کاروگیت را می‌توان در ابعاد ۶ متری از لحاظ طولی و تا قطر ۳۰۰۰ میلیمتر برابر با ۳ متر طول دهنه خالص تولید و عرضه نمود.

لوله پلی اتیلن , تولید لوله پلی اتیلن , ساخت لوله پلی اتیلن , توزیع لوله پلی اتیلن

 • 04.jpg
 • 01.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 08.jpg
 • 03.jpg
 • 09.jpg
 • 02.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
لوله پلی اتیلن

محصولات لوله پلی اتیلن

صنعت تولید لوله پلی اتیلن و دیگر محصولات آن در پنجاه سال گذشته پیشرفت‌هایی در راستای بالاتر بردن کیفیت داشته است که خود را به عنوان جایگزین مناسبی برای انواع دیگر لوله‌ها اعم از فولادی, چدنی و PVC و... مطرح نموده است. امروزه سيستم هاي لوله کشی پلی اتیلن (HDPE) در حوزه وسیعی از خطوط لوله شهری، صنعتی، دریایی، حفاری، دفن زباله و کشاورزی به کار می روند. کاربرد مطلوب لوله‌های پلی اتیلن در موقعیت هایی چون سطح زمین،حالت مدفون، شناور و سطوح زیر دریا آزمایش و به اثبات رسیده است.

تاریخچه لوله های پلی اتیلن

لوله های پلی اتیلن برای اولین بار در دهه 50 میلادی در پروژهای گازرسانی آمریکا استفاده شد و این موضوع در اروپا از دهه 70 میلادی، درکشور های انگلیس و فرانسه آغازگردید . میزان مصرف 151 کیلومتر در سال 1955 به 160000 کیلومتردر سال 1970 رسید و امروزه 90 درصد از شبکه توزیع گاز در آمریکا با استفاده از لوله پلی اتیلن است . تجارب، مشخصات، استانداردها و دانش فنی تولید لوله های پلی اتیلن در اروپا از طریق ارتباط و هم کاری فنی با معتبرترین تولیدکننده لوله پلی اتیلن گاز رسانی اروپا به ایران منتقل شد . تولید لوله پلی اتیلن گاز رسانی در یکی از شرکت های داخلی از سال 1378 با متراژ 5 کیلومتر به 1800 کیلومتر در سال 1382 رشد یافت .

کاربرد لوله پلی اتیلن در هوارسانی

هوارسانی و تهویه در پروژه‌های عمرانی , ساختمان‌ها , و تونل‌ها امری ضروریست که باید بتوان آنها را سریع اجرا نمود و در سریع‌ترین زمان ممکن مکان آنها را عوض کرد و به طول آنها افزود و یا کم کرد و پایان  پروژه خیلی سریع از محل پروژه جمع‌آوری کرد. برای حل اين مشکل تا كنون تلاش‌های زيادي صورت گرفته است. استفاده ازآلياژهای مختلف با پوشش گوناگون از راه‌حل هايی است كه تا بحال برای رفع  مشکل به كار رفته است بدون اینکه هيچ کدام  پاسخی قطعی به مشكل داشته باشند.

دلایل استفاده از اتصالات پلی اتیلن در لوله پلی اتیلن

در بسیاری از  زیر ساخت ها از لوله پلی اتیلن استفاده میشود به این منظور برای این لوله ها و خط لوله ها باید از اتصالات پلی اتیلنی هم استفاده شود تا امنیت کامل را در اختیار داشته باشیم. اتصالات پلی اتیلن در نمونه های مختلفی مانند :  الکتروفیوژن و جوشی و پیچی، معرفی می شوند و کاربردهای آن ها در زیر ساخت ها و کاربرد مختلف متفاوت است و به پروژه بستگی دارد.

خرید و فروش لوله پلی اتیلن

برای خرید لوله پلی اتیلن باید به غیر از قیمت به نکات دیگیری نیز توجه نمائید که پیشنهاد میکنیم صفحه خرید لوله پلی اتیلن را مالعه نمایید و از مطالب آن به عنوان راهنمایی استفاده کنید و توصیه‌های ارئه شده را حتما بکار ببندید تا محصولی درجه یک را تهیه نمائید و از خرید لوله پلی اتیلن راضی باشید.
لازم به ذکر است که جهت کاربردهای حساس و تحت فشار و یا پروژه‌ای که جوش پلی اتیلن در آن نیاز هست باید از لوله‌های با کیفیت بالا استفاده کرد و متاسفانه اغلب تولید کنندگان لوله پلی اتیلن از ضایعات در لوله‌های تولیدی خود استفاده می‌کنند.

 

 

 


 

 •  
  آدرس:
  البرز، شهرک صنعتی اشتهارد، ملاصدرای غربی، خیابان شیدا 2، کوچه غزل اول، پلاک 4173
 •  
  تلفن:
  02637772267
 •  
  تلفن:
  02637772268
 •  
  تلفن:
  02637772269
 •  
  موبایل:
  09123217638
 •  
  موبایل:
  09356999096
 •  
  فکس:
  02637772265
 •  
  ایمیل:

امروز 55 | دیروز 85 | هفته 266 | ماه 4237 | کل 116265

کلیه حقوق این سایت محفوظ است.

بالا
پایین
?